www.vitera.sk


-???-

KRÁTKA HISTÓRIA


Krátka história, veľký poprok:


Firma VITERA vznikla v roku 2007, a od začiatku sa zaoberala čistiacim a upratovacím servisom rôznych nehnuteľností, zväčša bytových domov. Činnosti ako pravidelné upratovanie a čistenie nebytových priestorov boli dopľňané jednorazovými službami ako tepovanie nábytku a kobercov, umývanie okien a podobne, v domácnostiach. Už v prvom roku činnosti bolo vo firme zazmluvnených 14 bytových domov, kde sme realizovali pravidelné čistiace a upratovacie práce. V roku 2009 tento počet stúpol na vyše štvornásobok, k čomu sa pridali polikliniky, úrady, či iné inštitúcie, kde firma realizuje svoju činnosť v oblasti pravidelného upratovania. Dnes máme zhruba 70 pravidelných klientov a tento počet stále narastá. Vďaka kvalite našich služieb nemáme žiaden úbytok zákazníkov. Narastajúci počet klientov znamenal aj nárast požiadaviek na firmu, na čo sme reagovali vytvorením zložky, ktorá sa venuje stavebnej činnosti. Na začiatku roka 2010 vznikla z jednoduchej živnosti spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom VITERA s.r.o., ktorá je zapísaná v OR.


-???- | -???-